Archív, nagyrészt elavult oldal

2001. november 12-én Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola bázisán létrejött
a Magyar Tudományos Akadémia
Ukrajnai Kutatóállomása.
Feladatkörét a KMTF LIMES Társadalomkutató Intézete látja el.

Tevékenységi kör (tervezet)

I. Archiválás, dokumentálás

Az MTA Ukrajnai Kutatóállomása egyik alapfeladatának tekinti a kárpátaljai magyar közösség vonatkozásában lényeges statisztikai, demográfiai adatok, törvények, rendeletek összegyűjtését és archiválását. Ennek érdekében a következő lépéseket tervezzük megtenni.

1.      A kárpátaljai magyar közösség alapvető demográfiai adatainak beszerzése, feldolgozása és internetes honlapon való közzététele.

2.      A kárpátaljai magyar oktatási intézményhálózat rendszerének feltérképezése, az alapadatok összefoglalása.

3.      A kárpátaljai magyarság jogi helyzetét meghatározó nemzetközi, kétoldalú (ukrán–magyar) és ukrajnai alapdokumentumok összegyűjtése és Interneten való közzététele.

A kapott javaslatok alapján szintén lényeges, ám hosszabb távú feladatunknak tekintjük egy Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz megteremtésében való tevékeny közreműködésünket. Ennek érdekében az első évben vállaljuk az alábbiakat.

4.      A Kárpátalján megjelenő magyar nyelvű sajtó anyagait számítógépes formában összegyűjtjük, illetve CD-n archiváljuk. A három legnagyobb helyi magyar sajtótermék (Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja, BeregInfo) anyagainak rögzítése alapja lehet a nyelvi korpusznak.

5.      Az 1999-ben alakult LIMES Társadalomkutató Intézetben folyó különböző kutatások során felgyülemlett közel 100 órányi magnetofon-felvétel átvétele, illetve a későbbiekben digitális rögzítése szintén hozzájárulhat a nyelvi korpusz anyagához. Az anyagot másolásra a LIMES térítésmentesen felajánlotta Kutatóműhelyünknek.

II. Kutatás

Akadémiai kutatóállomás alapkutatások nélkül elképzelhetetlen. A 2002. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi kutatásokat szeretnénk elvégezni.

1.      Az RSS-kutatásból származó, már meglévő adathalmaz feldolgozása.

2.      A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák magyarnyelv-oktatásának hatékonyságának felmérése már folyamatban van. Elsősorban a magyar nyelvközösségben kiemelten kezelt nyelvhelyességi kérdések (pl. suksükölés, nákozás, -e kérdőszó szórendi helye, kontaktushatások stb.) megítélését, produkálását vizsgáljuk kérdőív segítségével a magyar középiskolások gyakorlatilag teljes, 675 fős mintáján.

3.      Folyamatban van a kárpátaljai magyar (15-29 év közötti) fiatalok nyelvhasználatának a középiskolásokhoz hasonló módszerekkel történő vizsgálata is a fiatalok reprezentatív véletlenszerű mintáján (500 fős a minta, és Kárpátalja 7 járásának 32 településére terjed ki).

4.      A magyar és az ukrán, illetve az orosz nyelv presztízsének, használati körének felmérése Kárpátalja magyarlakta területein. Ennek a vizsgálatnak az alapját részben a már meglévő, 1996-ból származó RSS-adatok képezik, másrészt egy 595 fős mintán elvégzett kérdőíves vizsgálat eredményei. Ezeket az adatokat egészítik ki kutatóink résztvevő megfigyeléssel.

5.      A magyar jogi státusa Kárpátalján de jure és de facto. A kutatás célja, hogy az Ukrajnában hatályos jogszabályokat, rendeleteket áttekintve bemutassa a magyar nyelv és közösség jogi helyzetét, majd a leírtakat a gyakorlatban is ellenőrizve megállapítsa a valós helyzetet.

6.      A kárpátaljai magyar közösség számára létfontosságú az államnyelv megfelelő szintű ismerete is. Ennek érdekében hosszú távú feladataink közé tartozik egy olyan gyakorlati ukrán–magyar és magyar–ukrán szótár elkészítése és közzététele is, amely tartalmazza az alapvető hivatali, jogi kifejezéseket, valamint a mindennapi élet szavait.

7.      Mivel az akadémiai kutatóállomások kiemelten foglalkoznak a magyar nyelv ügyével, feladatunknak tekintjük a kárpátaljai magyar nyelvi tervezés alapvető céljainak és feladatainak a megfogalmazását és nyilvános vitára bocsátását is.

III. Szolgáltatás

Az akadémiai kutatóállomások egyben szolgáltató központként is funkcionálnak majd (a javaslat alapján). Kárpátalján egy tanácsadó, nyelvművelő közönségszolgálathoz hasonló iroda iránti igény tapasztalataink és (a vezető magyar szakmai, politikai, oktatási szervezetekkel folytatott) konzultációink szerint minimális. Ebből kiindulva mi a szolgáltatás gyakorlati oldalát helyezzük előtérbe.

1.      Az ukrajnai jogi helyzet lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi többségű területeken a kisebbségi nyelveket is használják a közigazgatásban. Ám ennek általában az egyik gyakorlati akadálya az, hogy nincsenek magyar nyelvű űrlapok, illetve azok kitöltése sokszor nehezebben megy, mint az orosz vagy ukrán nyelvűeké. Éppen ezért úgy véljük, hogy az egész közösség szempontjából hasznos lehet a legfontosabb ukrán nyelvű űrlapok magyarra fordítása és példaszövegekkel való eljuttatása a közhivatalokba, a döntéshozó szervekhez, illetve kötetben és az Interneten való közzététele. Az első félévben begyűjtjük az űrlapokat, elkészítjük a fordítást, a második félévben pedig megjelentetjük a kiadványt.

2.      A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolával (KMTF), a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSz) és a Pedagógus-továbbképző Intézettel szorosan együttműködve célunk egy olyan előadássorozat megszervezése a helyi magyar pedagógusok számára, amely érinti a kétnyelvűség, a nyelvi változatosság és az oktatás összefüggéseinek kérdését.

3.      Olyan internetes honlap elkészítése és működtetése, amelyen a Kutatóállomás által végzett főbb tevékenységről, a munka állásáról, az eredményekről, valamint egyéb dolgokról szerezhetnek információt az érdeklődők. A honlap egyben szolgáltatás nyújtására is alkalmas, hiszen a Kutatóállomás által felhalmozott adatok így hozzáférhetővé válnak a kutatók számára, valamint a fent tervezett munkák is felkerülnek a honlapra, és például a szótár vagy az űrlapok, nyomtatványok gyűjteménye közvetlen formában is megtekinthető lesz.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E honlap hajdani készítőjének aktuális oldalai: - seo weboldal optimalizálás Google-keresőhöz
Főlapok:

Főportál | BDK Balládium | Kettenklub | UngParty.net | BDK Online | BDK Blog | Múlt és jelen: Kárpátalja | Kultblog + SEO arvisura | linképítő komplex | weBirodalom | Balládium Arvisura seo linképítés | Limerikek / Haiku / Aforizmák | Seoblog ajánló | a Pirézek hol élnek | elérhetőség, életrajz:Balla D. Károly | író: Berniczky | télikertes tartalom - zöld marketing | irodalom, honlapoptimalizálás, bdk web irodalom

Tematikus oldalak

hol van Kárpátalja - magyarság száma? | online üzenet - ingyen sms #tömeges | sms küldés, télikert építés Arvisura SEO mobil marketing | laptop harver alkatrész csere Budapest | hány kilométerre van kecskemét Budapesttől? | | pesti casino budapest | sakk, gó, póker, kaszinó játék | Rulett és online Bp Póker Kaszinó / magyar egzisztencialista linképítés Arvi Seo Sura | a sziriuszról származó arvisura | magyar őstörténeti legenda - igazszólás, arvisurák

Honlap optimalizálás

Diszperziv seo Keresőoptimalizálás árak a Google Pingvin után | hogyan kell linket építeni SEO-szakértő segítségével? Google optimalizálás | Google-Seo honlap optimalizálás / / Honlapok keresőoptimalizálása | weboptimalizálás Honlap-seo-google | weboldal Keresőoptimalizálás | / Google honlap optimalizálás/ diszperziv google linképítés / sms küldés tömegesen / lépésről lépés weboldal kereső optimalizálás - első

website statistics »» Honlapoptimalizálás, Weboldal optimalizálás és marketing - SEO «« / Kárpátaljai utazás, szállás, turizmus / Kárpátalja: Szolgáltatás