történet, működés | szerkezeti felépítéstanári karrendezvények | tudományos műhely | HÖK | kapcsolatok | feladataink

Általános tudnivalók a KMTF-ről

KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

Címünk: UA-90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.

Закарпатський Угорський Педагогічний Інститут
місто Берегово, бульв. Д. Ійеша 1. 90200 - Україна

Tel.: (380-3141) 243-43; Tel./fax: (380-3141) 234-62

E-mail: foiskola@kmtf.uz.ua; Internet: hhrf.org/kmtf


A KMTF szerkezeti felépítése

ALAPÍTÓ
ELNÖK
FŐIGAZGATÓ
|
FŐIGAZGATÓ-HELYETTESEK
tanulmányi és tudományos
gazdasági
|
TANSZÉKEK
Történelem és társadalomtudományi
Pedagógiai és pszichológiai
Nyelvésztei
Természettudományi és matematikai

   Az intézmény fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (elnöke Brenzovics László). Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma.
Az intézmény élén a főigazgató, Soós Kálmán, valamint az elnök, Orosz Ildikó áll. Munkáját két főigazgató-helyettes segíti: Csernicskó István a tanulmányi és tudományos, Csizmár Béla pedig a gazdasági ügyeket felügyeli.
A főiskola legfőbb döntéshozó szerve a Főiskolai Tanács, amelynek az alapítvány elnöke, a főigazgató, a főiskola elnöke, valamint a főigazgató-helyettesek mellett a tanszékvezetők és a Hallgatói Önkormányzat elnöke a tagjai.
   A KMTF-en 1998-tól négy tanszék működik:

  • a Nyelvészeti tanszék (tanszékvezető Kótyuk István);
  • a Természettudományi és matematikai tanszék (tanszékvezető Barkáts Jenő);
  • a Pedagógiaiés pszichológiai tanszék (tanszékvezető Orosz Ildikó);
  • és a Történelmi és társadalomtudományi tanszék (tanszékvezető Soós Kálmán).
       

   A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola bázisán 1999-ben létrejött a LIMES Társadalomkutató Intézet, melynek célja a Kárpátalján folyó társadalomtudományi kutatások szervezése, koordinálása, a helyi magyar közösséggel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, rendszerezése. Az Intézet igazgatója Soós Kálmán, tudományos titkára Csernicskó István.

Rendezvényeinkből

A KMTF kezdettől fogva nemcsak mint oktatási intézmény, hanem mint kulturális és szellemi központ is szolgálja a Kárpátalján élő magyarságot. Ezt jelzi többek között az a számos kulturális, tudományos rendezvény, amelyek a főiskola szervezésében kerültek lebonyolításra. Az alábbiakban ezekből említünk néhányat.

• 1995. május 20.: Magyarság és jelen — könyvhéti rendezvény.
• 1995. október 13.: A 800 éves Halotti Beszéd — tudományos konferencia.
• 1996. május: Kárpátalja — tudományos konferencia.
• 1996. október 17.: 1000 éves a magyar iskola — iskolatörténeti konferencia.
• 1997. május 25.: Beregszász — tudományos konferencia.
• 1999. március: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emléke — tudományos konferencia.
• 1999. május: Tudományos találkozó és megbeszélés az MTA Kisebbségkutató Műhelyének munkatársaival
• 2000. november 27.: Magyar Millennium. Nemzetközi tudományos konferencia.
• 2000. december 9.: Túlélési esélyek és stratégiák Kárpátalján a XXI. század küszöbén. Tudományos tanácskozás.
• 2000. december 14-15.: A magyar történelem oktatása a Kárpát-medencében. Nemzetközi konferencia.
• 2001. február 16.: Állás-, oktatási és információs börze.
• 2001. október 4.: Találkozó Kárpátalja magyar ifjúsági szervezeteinek vezetőivel stb.
• 2002. november 8–10.: Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. Nemzetközi tudományos konferencia.
• 2002. december 14–15.: Kossuth Lajos és kora. Nemzetközi tudományos konferencia.

   Az említett rendezvények mellett rendszeresen megemlékezünk az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és az 1956-os forradalomról. Több kulturális eseménynek is otthont adott intézményünk. Író–olvasó találkozóinkon a helyi magyar irodalmi élet képviselői mutatkoztak be hallgatóink és tanáraink előtt. A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága kiállítást rendezett a főiskola falain belül. A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház rendszeresen bemutatja repertoárját hallgatóink számára is.

A KMTF Kollégiuma

A főiskola 2002-ben Mádl Ferenc, Magyarország Köztársasági elnöke, illetve Anatolij Kinah, Ukrajna miniszterelnöke jelenlétében átadta a hallgatóknak az intézmény diákotthonát. Az Apáczai Közalapítvány támogatásával vásárolt és felújított, Beregszász központjában álló korszerű épület 85 diák számára biztosít kényelmes szállást, nyújt kulturált pihenési, szórakozási lehetőséget. A diákok a kollégiumban térítésmentesen közel 20 szakkollégium közül választhatnak. A legkedveltebbek közé tartozik például az angol, a német és az ukrán nyelvi szakkollégium, illetve a tánckör. A Kollégium igazgatója Kohut Attila.

A főiskola mint szellemi és tudományos műhely

A főiskola egyben tudományos műhely is. Tanáraink, munkatársaink tollából számos tankönyv, oktatási segédkönyv, tudományos monográfia, ismeretterjesztő kiadvány született, oktatóink több rangos nemzetközi konferencián képviselik a KMTF színeit. Az alábbiakban a főiskola munkatársai által írott tudományos kiadványok közül említjük meg a jelentősebbeket.

·               Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó: Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: KMTF, 2001.

·               Csatáry György: Levéltári kalászatok. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1993.

·               Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris, MTA Kisebbségkutató Műhely, 1998.

·               Deák Ferenc: A jövőbe tekintve. Iskolapedagógiai írások. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1996.

·               Kobály József: Sine ira et studio. Ungvár: KMKSZ, 1998.

·               Kobály József: Bronzezeitliche Depotfunde aus Transkarpatgebiet (Ukraina). Prähistorische Bronzefunde, Abt. XX, B. 4. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999. (német nyelven)

·               Kótyuk István: Anyanyelvünk peremén. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1995.

·               Kovács Miklós: Üzenet a kalapács alól. Ungvár: KMKSZ, 1998.

·               Margitics Katalin: Ukrán–Magyar iskolai kisszótár. Beregszász, KMTF, 2001.

·               Nagy Béla (társzerző: Nyikolajcsuk, V. I.): Малий практикум з генетики з основами селекції. Ungvár: Ungvári Állami Egyetem, 1997. (ukrán nyelven)

·               Nagy Béla (társszerző: Nyikolajcsuk, V. I.): Курс лекцій генетики з основами селекції. Ungvár: Ungvári Állami Egyetem, 1997. (ukrán nyelven)

·               Nagy Béla (társszerzők: Nyikolajcsuk, V. I., Belcsházi, V. J., Bilik, P. P., Vajda, P. V.): Спецпрактикум з біохімії і фізіології рослин. Ungvár: Ungvári Állami Egyetem, 1997. (ukrán nyelven)

·               Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás esélyei Kárpátalján. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1995.

·               Orosz Ildikó – Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia. Budapest: Tinta Publishers, 1999. (angol nyelven)

·               Soós Kálmán: Perlekedő évszázadok. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1995.

·               Vári Fábián László: Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar népballadák. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 1992.

   A tanárok mellett a diákok is számos sikerrel büszkélkedhetnek tudományos téren. Pápai Szilvia Magyarországon, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián ért el második helyezést, Váradi Natália az ‘56-os Intézet által kiírt pályázaton szerepelt eredményesen. Medvecz Andrea, Karmacsi Zoltán, Berghauer Sándor, Fodor Katalin, Márku Anita, Sándor Andrea, Lakatos Karolina, Puskás Erika és Váradi Natália, Pecsora Éva, Szabó Zita és Hires Emőke hallgatók pedig a Kárpátaljai Magyar Szellemi Kollégium (KMSzK) ösztöndíját érdemelték ki.
   A KMTF oktatóinak és diákjainak tudományos publikációit a főiskola a 2000. évvel kezdődően évkönyv formájában teszi közzé Acta Beregsasiensis.
   Ezen eredmények hátterében természetesen ott áll a főiskola könyvtára, amely közel 25 ezer kötettel áll a hallgatók és a tanárok rendelkezésére. A könyvtár vezetője Répási Ildikó.
   2001. november 12-től a KMTF bázisán az Arany János Közalapítvány támogatásával létrejött a Magyar Tudományos Akadémia Ukrajnai Kutatóállomása.
   Intézményünk a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel által a kárpátaljai magyar pedagógusok számára szervezett nyári továbbképzéseknek is otthont ad, illetve oktatói révén bekapcsolódik a tanfolyamok munkájába is.

A főiskola Hallgatói Önkormányzata

A KMTF Hallgatói Önkormányzata (HÖK) 1996-ban alakult. Jelenlegi elnöke Lakatos Karolina.
A KMTF HÖK 1999 tavaszától működik hivatalosan is bejegyzett szervezetként, önálló jogi személy. Tagjai nemcsak a főiskola hallgatói lehetnek, hanem minden Kárpátalján tanuló magyar anyanyelvű diák, aki a tagsági díj befizetésével belép a szervezetbe, s elfogadja a HÖK alapszabályát.
   A HÖK különböző kulturális és szabadidőprogramokat szervez: gólyabál, futballtorna, asztalitenisz-verseny, kosárlabdatorna, sakkverseny, tanár–diák vetélkedő. Különböző klubokat működtet: filmklub, színjátszó-kör, tánckör. Kéthetente az Irodalmi Szalon rendezvényeire gyűlnek össze a hallgatók. A HÖK diákújságot is alapított, amelyet negyedévente jelentet meg.

Nemzetközi kapcsolatainkról

A KMTF-nek számos ukrajnai intézmény mellett több külföldi felsőoktatási és tudományos központtal van állandó kapcsolata.
    A legszorosabban a Nyíregyházi Főiskolával működünk együtt, amit az is jelez, hogy főiskolánkon óraadóként számos nyíregyházi kolléga dolgozik, illetve hogy hallgatóink hosszabb-rövidebb részképzésen vesznek részt Nyíregyházán. Szoros a kapcsolatunk a Szent István Egyetemmel is.
    Főiskolánk tudományos kutatóintézete, a LIMES Társadalomkutató Intézet révén szorosan együttműködik a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi és Kisebbségkutató Intézetével, a főiskola pedig a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetével.

Feladataink

 A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 1993-as létrejötte, illetve 1996-os önállósulása óta folyamatosan halad az intézményteremtés útján. Távolabbi és közelebbi feladatok mindig akadnak. Jelenleg ilyen sürgető feladat a főiskola végleges elhelyezésének kérdése. A KMTF jelenleg a Beregszászi Református Egyház tulajdonát képező ingatlant bérli, ám a bérlemény már szűk az egyre bővülő főiskola számára.
    Beregszász megyei jogú város önkormányzata a főiskola tulajdonába adta át a város főterén álló egykori Bereg megyei törvényszék épületét. Az impozáns, Jablonszky Ferenc tervei alapján a XX. század elején épült 5100 négyzetméter alapterületű műemlék végérvényesen megoldaná a főiskola elhelyezését, méltó helyet biztosítva ezáltal a kárpátaljai magyarság egyik legfontosabb intézményének. Az épület jelenleg rendkívül romos állapotban van, mivel a második világháború vége óta egy ideig szovjet katonai alakulat állomásozott benne, majd egy finommechanikai üzemnek adott otthont. Az épület felújítása, oktatási célokra való berendezése meghaladja intézményünk szerény lehetőségeit. A felújítási munkálatokhoz támogatókat keresünk.
    További feladataink közé tartozik a már meglévő szakok, szakirányok bővítése, új szakok indítása, illetve a főiskolán működő kihelyezett tagozatok ukrajnai letelepítése, hivatalos elismertetése, valamint természetesen a képzési feltételek további javítása, korszerűsítése.

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola eddigi fő támogatói
Apáczai Közalapítvány
Illyés Közalapítvány
Magyarország Oktatási Minisztériuma
MOL Rt.
Amerikai Kossuth Club
Rákóczi Szövetség
Ausztráliai Magyar Kisebbségi Alap
Beregszászi Városi Tanács
World Federation of Hungarins National Canadian Commitee, Toronto, Canada
The Hungarian Relief Fund, England
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

történet, működés | szerkezeti felépítéstanári karrendezvények | tudományos műhely | HÖK | kapcsolatok | feladataink

 

 

 

 

asus laptop töltő a télikerti teraszon - dell akku az első google

E honlap hajdani készítőjének aktuális oldalai: // weboptimalizálás és kreatív google honlap optimalizálás / mi az a net-seo keresőoptimalizálás?
Főlapok:

Szerviz marketing - télikert építés UngParty | irodalom Balládium | Kettenklub: terasz, laptop | honlap optimalizáló Blog: laptop szerviz, télikert építés | seo notebook BDK Online | BDK Blog | | SEO link bázis BLOG | sms | BDK laptop és télikert SEO | Pirézek | | BDK | | Kárpátalja | Ungváron lakás kiadó | SEO: keresőoptimalizálás - honlap szakértő | seo weboldal optimalizálás /

Tematikus oldalak

Ukrajna kapuja Európára: Ungvár város, Uzhhorod - Kárpátalja központja, székhelye | pozíció javítás - honlapoptimalizálás, Google-Seo szakértő | szolgáltatás: szerviz Budapest - laptop alkatrész csere << javítóműhely Budapesten hol talál szolgáltatás: laptop alkatrész csere

Honlap optimalizálás

| Google honlap optimalizálás / Honlap optimalizálás | Honlap-seo | web Keresőoptimalizálás lépései | organikus Google optimalizálás • Optimalizálás és Link építő marketing • Honlapoptimalizálás, Seo Google helyezés • szerver seo - Honlap ajánló blog - seo optimalizálás és weboldal Google keresőoptimalizálás / laptop szolgáltatás - magyar seo arvisura | kertépítés - téli gyártó | szerver felhő - vps, seo online sms küldés ingyen | vps szerver bérlés

website statistics »» Weboldal optimalizálás - SEO «« / | tokaji aszu bor | agykontroll gyakorlat - Vegye igénnybe a minőségi autóbérlés lehetőségét Budapest városában rejtett költségek nélkül. Műanyag nyílászáró, zárcsere és ablakcsere Budapest körzetében azonnal garanciával. Kreatív link építés.