történet, működés | szerkezeti felépítés | tanári kar | rendezvények | tudományos műhely | HÖK | kapcsolatok | feladataink

Általános tudnivalók a KMTF-ről

KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

Fenntartó:
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (elnök: Brenzovics László)
Szakmai ellenőrző szerv:
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma
Főigazgató: Soós Kálmán
Elnök: Orosz Ildikó
Tanulmányi és tudományos főigazgató-helyettes: Csernicskó István
Gazdasági főigazgató-helyettes: Csizmár Béla

 

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola történetéből

Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrejöttéig nem létezett önálló magyar felsőoktatási intézmény. Kárpátaljai magyar értelmiségiek egy csoportja az 1990-es évek politikai változásait kihasználva úgy gondolta, hogy szükség van egy ilyen intézményre, amely a száznál több helyi magyar tannyelvű iskola számára képez pedagógusokat és más szakembereket, bővítve ezzel a továbbtanulási lehetőségeket, illetve hozzájárulva a helyi magyarság szülőföldjén maradásához. 1993-ban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Református Egyház – figyelembe véve a kárpátaljai magyarság igényeit és a törvények adta lehetőségeket – egy alapítványi tanárképző főiskola szervezéséről határozott. Hamarosan megalakult a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA), amelynek alapító tagjai a KMPSZ, a KMKSZ, a Kárpátaljai Református Egyház és a Beregszászi Városi Tanács lettek.
     Az alapítvány felkérésére a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett speciális képzéseként indult meg a magyar nyelvű felsőfokú oktatás 1994-ben tanítói, óvodapedagógia, angol-történelem és angol-földrajz szakon. A speciális képzés első végzősei 1997. június 18-án kaptak diplomát.
     1996 szeptemberében sikerült kézhez kapni az ukrán oktatási és tudományos minisztérium oktatásra feljogosító működési engedélyét, amely az akkreditálási folyamat lezárásáig biztosította a képzési tevékenységhez szükséges jogi hátteret. E dokumentum értelmében óvodapedagógiai és tanítói szakra 25–25 főt, angolra, történelemre és földrajzra úgyszintén 25–25–25 főt iskolázhatunk be. Így olyan helyen sikerült magyar felsőoktatási intézményt létrehozni, ahol ennek korábban nem voltak előzményei. Az intézmény a Beregszászi Református Egyház tulajdonában lévő épületben kapott helyet Beregszász központjában.
     Az 1996-ban önállósult Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola az egyetlen önálló, az adott állam által hivatalosan elismert magyar felsőoktatási intézmény Magyarország határain kívül.
     A képzés nem véletlenül éppen ezeken a szakokon folyik főiskolánkon. Földrajzszakos képzés Kárpátalján egyáltalában nem volt korábban, történelem szakon csak orosz, illetve ukrán nyelven tanulhattak a kárpátaljai magyar fiatalok, az angolszakos tanárokból pedig évek óta nagy hiány mutatkozik iskoláinkban. A munkácsi tanítóképző pedig középfokú végzettséget ad (pontosabban az ukrajnai oktatási szerkezet szerint I. fokú felsőoktatási intézmény), tehát a főiskolai szintű tanító és óvodapedagógus szakos képzés beindítása is megfontolt döntés volt.
     A főiskola profilja folyamatosan bővül. 1997-től történelem-földrajz szakkal bővült a választható szakok száma. 1999 őszén a budapesti Szent István Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kihelyezett tagozatán kezdődött el a képzés a KMTF bázisán. 2000-ben a nemzetközi ECDL-rendszer keretein belül működő, a KMTF infrastruktúrájára alapuló számítástechnikai tanfolyam is beindult az intézmény falain belül. A 2000/2001-es tanévtől pedig a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett közgazdasági és menedzser-képzése is kezdetét vette Beregszászon.
     Így a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola fennállásának néhány esztendeje alatt olyan képzési hellyé, központtá nőtte ki magát, amely a kor és a helyi magyar közösség egyre szélesebb rétegeinek igényeit elégíti ki, s ahol a továbbtanulni vágyó magyar fiatalok a pedagógiai szakirány mellett a kertészmérnöki, a számítástechnikai és a közgazdasági, menedzseri szakok közül választhatnak. A 2002/2003. tanévtől pedig a főiskola Nyelvészeti tanszéke alap- és középfokú angol nyelvtanfolyamokat hirdetett, amelyeket 66 hallgató látogat.
 A 2002/2003. tanévben a főiskolán tanuló hallgatók száma szakonkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

I. évf.
II. évf.
III. évf.
IV. évf.
V. évf.
Összesen
Tanítói
17
11
18
20
-
66
Angol-földrajz
-
-
-
7
8
15
Angol-történelem
15
11
11
12
10
59
Történelem-földrajz
10
5
8
10
10
43
Óvodapedagógia
22
19
8
14
-
63
Földrajz
15
19
15
-
-
49
Összesen (KMTF)
79
65
60
63
28
295
Kertészmérnöki kar
50
53
38
33
-
174
Közgazdász képzés
50
45
40
-
-
135
Kihelyezett képzések összesen
100
98
78
33
-
309
Számítástechnikai tanfolyam (ECDL)
100
-
-
-
-
100
Angol nyelvi kurzus
66
-
-
-
-
66
Kurzusok összesen
166
-
-
-
-
166
Mindösszesen
245
163
138
96
28
770

A KMTF-en tanuló hallgatók száma szakonkénti bontásban (2002/2003. tanév)

     A 2002/2003. tanévben tehát intézményünkben összesen 770 diák tanult valamilyen képzési formában.
Diákjaink képzésében a hazai főállású és óraadó tanárok mellett az Ungvári Nemzeti Egyetem tanárai, a Nyíregyházi Főiskola oktatói, valamint a Pécsi, a Szegedi és a Debreceni Tudományegyetem, valamint a Kárpátaljai Területi Honismereti Múzeum munkatársai is részt vesznek.
Oktatóink között több tudományos fokozattal rendelkező oktató van. Számos tanárunk sikeres doktori szigorlatot követően közvetlenül PhD-disszertációjának védése előtt áll, s további munkatársaink folytatnak tanulmányokat valamely felsőoktatási intézményben PhD-hallgatóként vagy aspiránsként.
 
    A főiskolán a 2002/2003. tanévben 22 olyan oktató dolgozik, akik magyarországi egyetemi vagy PhD-tanulmányaik befejezését követően tértek haza Kárpátaljára. A főiskola egykori és friss végzősei közül ma már nyolcan tanársegédként dolgoznak intézményünkben.
    Intézményünkben eddig 77 hallgató szerzett pedagógusi oklevelet. Közülük hat a főiskolán dolgozik tanársegédi állásban, hárman Magyarországon folytatják tanulmányaikat PhD-hallgatóként vagy másoddiplomásként. A főiskolánkon oklevelet szerzett végzősök túlnyomó többsége azonban Kárpátalja valamely magyar tannyelvű iskolájában dolgozik pedagógusként. Mindez azt igazolja, hogy a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola rövid története folyamán nemcsak felsőoktatási intézményként nyert létjogosultságot, hanem jelentős szerepe van a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradásának elősegítésében, a közösség túlélési esélyeinek javításában is.

kmtf sms
A hallgatói létszám változása a KMTF-en 1996. és 2002. között

kmtf télikert építés

Elismertségünk

Ukrajna Akkreditációs Bizottsága 2001. május 18-i ülésén akkreditálta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanítói szakát, 2002 októberében pedig az angol-történelem, az angol-földrajz és a történelem-földrajz szakot! Ezzel intézményünk az egyetlen olyan önálló magyar felsőoktatási intézménnyé vált Magyarország határain kívül, amely államilag elismert, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által hitelesített oklevelet adhat ki végzős hallgatói számára. Az oklevél minősítése: specialist, vagyis az intézmény az ukrajnai rendszerben III. akkreditációs fokozatú, ami az ukrán–magyar ekvivalencia-szerződés értelmében egyetemi szintű oklevélnek felel meg Magyarországon.
 
    A folyó tanév szintén rendkívül fontos az intézmény életében: ekkor kerül sor az utolsó szak, az óvodapedagógia akkreditálására. Ugyanakkor az ukrajnai felsőoktatási törvény értelmében azon felsőoktatási intézmények, amelyek szakjainak kétharmada államilag elismert, akkreditáltnak tekinthetők. Ez pedig azt jelenti, hogy a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola az ukrán állam által hivatalosan akkreditált felsőoktatási intézmény, ami példa nélküli a határon túli régiókban.

ukrán nyelvű ismertető | angol nyelvű ismertető

seo
tömeges sms
arvisura

történet, működés | szerkezeti felépítés | tanári kar | rendezvények | tudományos műhely | HÖK | kapcsolatok| feladataink

 

 

 

 

 

 

 

E honlap hajdani készítőjének aktuális oldalai: / Hogyan kell a Google kereső szempontja szerint SEO keresőoptimalizálást végezni?
Főlapok:

BDK Balládium | SEO Kettenklub | bdk net-seo | SEO BDK google optimalizálás | BDK linképítő Blog | Magyar irodalom, könyv Kárpátalján | Kultblog+linképítés | weBirodalom | Balla D. Károly |Információk: Ukrajna - Kárpátalja. Ungvár, Munkács, Beregszász érdekességei - Verecke

Tematikus oldalak

az európai fővárosok hány kilométerre vannak Budapesttől? | hol volt Tsúszó Sándor autókölcsönzője? | mik azok az arvisurák? mit jelent? | szolgáltatók, cégek Bp-en | ki működteti Ukrajnában a legjobb ügyvédi irodát szolgáltatás: szerver elhelyezés budapest | a seo és a keleti egzisztencializmus ArviSurája sms blog: mobiltelefon szolgáltatás - sms hírek | || laptop szerviz - helynév

Honlap optimalizálás

ki a legjobb linképítő szakember? | Google-seo keresőoptimalizálás | weboldal Google optimalizálás / seo weboptimalizálás / a Google-kereső Honlap optimalizálása | Hogyan kell a Keresőoptimalizálást csinálni? | bdk-seo. weblap Google optimalizálás • Google keresőoptimalizálás / ki végez arvisura keresőoptimalizálást Kárpátalján? | organikus Google-találatok optimalizálása. komplex weboldal

website statistics

»» Honlap optimalizálás, weboldal Google optimalizálás - SEO «« / Kárpátalja: utazás, szállás, falusi turizmus - | Kárpátalján és Budapesten egyaránt elérhető mindenki számára a weboldalak komplex optimalizálása, amelynek része nem csupán a honlap webtartalmában az optimalizálása, hanem a kreatív linképítés is. Ez a munka különösen nagy figyelmet igényel, amióta a virtuális szerver bérlés és a vps szolgáltatás budapest-ungvár a kiadó lakást meghirdette a beregszászi főiskola arvisura termében és a Google bevezette Pingvin és Kolibri algoritmusait és megnehezetítette a kulcsszavas keresőoptimalizálást minden weblapra nézve - szerverbérlet. servetr hosting > növények a teraszon - tájolás mobil télikertekben < télikertépítés/telikert aloldal || laptop szerviz szolgáltatások - netcafé

seo

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola történetel

A KMTF története (archív weboldal) | Online Marketing hírek | mobil kommunikáció - sms küldés tömeges számban: kampány

Főiskola Kárpátalján: működés, történet | seo: honlapoptimalizálás a következő kulcsszavak relevanciájának növelése érdekében: Arvisura Google optimalizálás. Télikert építő és gyártó kampány: Tömeges sms küldés mobiltelefonra. laptophardver, kijelző csere - kmtf, történet, beregszász, linképítés, google keresés: első hely, arvisura, weboldal optimalizálás, főiskola, kárpátalja, virtuális és csoportos sms, télikertépítés, szamizdat Seo linképítés. Gateway típusú online üzenet. Hőszigetelő műanyag ablak és ajtó gyártás. Télikert